bijdragen aan de volgende publicaties

- Zevenblad #1 uitgave van Stichting Plaatsmaken Arnhem


- Volkskrant artikel van Janna Reinsma