bijdragen aan de volgende publicaties

- UITLEENTUIN lancering project op Vlieland artikel Into The Great Wide Open


- UITLEENTUIN verslag van de logboekjes  artikel ITGWO

 

- ONTROERDOEK 'Weef ' expo te Amersfoort artikel AD/A'foortse Courant


- ONTROERTOER expeditie tijdens 'Weef' A'foort artikel Lucy in de Lucht