zieteratuuromslagboek

Opgenomen in het boek 'Zieteratuur', een overzichtswerk betreffende concrete en visuele poëzie.

'Zieteratuur' is onder meer verkrijgbaar via Uitgeverij Passage.

ISBN 97890 5452 212 6