In 1991 maakten wij de publicatie 'Evulturiert' over neologismen op basis van interviews met Hans Heestermans (lexicograaf/ medewerker Woordenboek der Neder-landsche Taal), Dirk van Weelden (schrijver / filosoof) en Willem G. Weststeyn (vertaler van Chlebnikov / hoogleraar Slavische talen UVA).

Image

Het neologisme evulturiert, de titel van dit boekwerkje over het ontstaan van nieuwe woorden, is overigens afgeleid van de Latijnse term evulgetur wat 'het worde verspreid' betekent.