Het mineraal arseensulfide levert een goudgele kleurstof die auripigment wordt genoemd.

De naam is afgeleid van het Latijnse Aurum = goud en pigmentum = verf.

Het pigment is ook bekend onder de namen arseengeel en koningsgeel.


(KONINGSGEEL = zwavel met RATTENKRUIT)