De Franse benaming voor een groengele verfstof is stil-de-grain. De herkomst van dit woord is niet op het eerste gezicht duidelijk. De oudste vorm van dit woord, uit 1664, luidde stil de grun. Hierin is het Nederlandse woord groen herkenbaar. Het eerste deel van het woord, stil de, is een vervorming van het platte Nederlandse schijt-. Stil-de-grain was dus oorspronkelijk de groenige kleur van uitwerpselen.
Hoewel het Nederlandse woord schijtgroen niet vermeld staat in het WNT of in de Grote Van Dale, wordt het op internetfora regelmatig gebruikt ('een schijtgroen blaadje, schijtgroene lak').

(citaat uit Klein Leenwoordenboek van N. van der Sijs)