'Die boom zit vol van wulpse groei

met een overbebladering
dat men er
SCHEELGROEN 

van wordt 
wanneer men ze te lang aanschouwt.'(geplukt van internet)