OKSELMARIJN treedt op na meervoudige intensieve okselzweterij , door de inwerking en uitbijting van deze verschillende zweetlagen ontstaat er in een zeldzaam aantal gevallen het zogenaamde OKSELMARIJN, een diep bruine grondtoon met violette zweem.

Ik ken OKSELMARIJN alleen van horen zeggen. Zij waaraan het okselmarijn verscheen, beweren daarna voorgoed andere mensen te zijn geworden.

(facebook bijrage van Ate van Hes naar aanleiding van KLEURENDOOF)