woordtopelftiradeSOMBERBLEEK

SOMBERBLEEK (weer eens iets anders dan zonnebankbruin) - uit 'Het Elfletterig Waarom van PJ Roggeband' - een 11 pagina's tellende bijdrage aan het literaire blad Tirade - 2002