'Steeds meer nieuwbouw en rommelzones tasten de nu nog strakke grens tussen stad en groen aan. Het groen wordt steeds verder opgeschoven.'

Herman Vuijsje volgde de groene grens rond Groot-Amsterdam en beschreef zijn bevindingen in het boek Schuifgroen.

'Het dreigt schuifgroen te worden, net als de 'schuifkaas' waarmee arme mensen vroeger hun brood belegden. Als je een hap nam, schoof je gauw de kaas een stukje op. Maar als je niet oppast, valt op het laatst die kaas van je boterham. Dan heb je niks meer.'