WOORDSAFARItseadbruinja
Eerste WOORDSAFARI in Amsterdam West met voormalig Dichter des Vaderlands en buurtgenoot Tsead Bruinja op maandavond 15 november.

Project in het kader van 'Woorden van West'. Uitwerking volgt nog.