ZOOslangenkuil

SLANGENKUIL - toont een groot aantal planten in een speciale setting die hun namen ontlenen aan de slang zoals de Siciliaanse Slangkalebas en de Slangenbaard.

Foto Gerard Wielenga