11nieuwToeristen in Marbella krijgen een zondenlijst in hun eigen taal en kunnen aanwijzen welke misstap ze hebben begaan. Pastoor Manuel Torres beschikt op zijn beurt over een lijst met de meest gangbare boetedoeningen.