Globaal wordt met de term

passiefhuis bedoeld:


een huis waar je per saldo geen energie van buiten in hoeft te stoppen


om het op temperatuur te houden.


(geplukt van internet)