Een rateltikker is de benaming voor een geluidshulp bij een verkeerslicht. Dit apparaat:


tikt wanneer gestopt moet worden.

ratelt wanneer door gegaan moet worden.


Het dient als hulp voor blinden en slechtzienden die de kleuren van het verkeerslicht niet kunnen onderscheiden.


(dank Tine voor tip)