Een 'SLAAPSTELER'

is een boek dat zo mooi is

dat je het niet kunt wegleggen


als je eigenlijk moet gaan slapen...