"in Belgiƫ en Nederland kiezen

boekhandel, bibliotheek en media voor 'eigen

auteursvolk",

stelt de Nederlandse Taalunie.

(geplukt van internet)