Benut sociaal kapitaal, genees van de indeleritis

Ruimtelijke professionals moeten meer gevoel krijgen voor de betekenis van het nieuwe sociaal kapitaal in de ontwikkeling van de stad.

Dat vraagt om schakelen en om kunnen gaan met vervlochten werelden.


(geplukt van internet, dank B.)