spoorzoeker

Bij het spoor is het niet alleen van belang te weten welke treinen er rijden, maar ook waar alle stations, seinen en wissels liggen. Al vele jaren voor de komst van GPS-ontvangers werd dit tot op de meter nauwkeurig opgemeten en op baanvaktekeningen genoteerd. Ook op stations werd op sommige plekken de exacte positie langs een baanvak aangegeven zodat deze weer als ijkpunt kon dienen bij verdere plaatsbepalingen in de omgeving. Deze markering op de perrongevel van het oude haltegebouwtje van Vleuten geeft aan dat er 6977 meter ligt tussen het nulpunt in Utrecht en de door de zwarte driehoeken aangegeven positie.