11. Tentoonstelling

Jaap Blonk is musicus en klankdichter. Zijn gedicht Pentaphtong op bladzij 53 lijkt misschien een gedicht met drie rijtjes vreemde woorden.
Vraag aan de leerlingen: wat hebben deze woorden met elkaar gemeen? • Ze bestaan allemaal uit elf letters. • In elk woord staan alle klinkers a, e, i, o, u.Het gedicht is opgedragen aan de teken-taal kunstenaar PJ Roggeband. 
Bekijk gezamenlijk zijn website www.elfletterig.nl . Let op! Scroll in de breedte! Laat je inspireren om met de hele klas een tentoonstelling te maken onder de titel: (z) e l f b e d a c h t.


 (uit de lesbrief n.a.v. het boek 'Ik zoek een woord' van Hans & Monique Hagen)