'Nieuws is waar OMROEPLICHT dooft en de kijker dreigt af te haken.'


'OMROEPBREED gedragen'


(krantcitaat)