Een grappige naam is Boterkontje (gebezigd in Loosdrecht), welke doelt op de kleur van de stuit. Die is te zien wanneer het mannetje zich diep voorover buigt om een vrouwtje te lokken of om een ander mannetje te bedreigen. Met betrekking tot de kwieke manier van lopen kennen wij in eigen land de zegswijze: 'lopen (zo vlug zijn) als een kieviet'. De fraaie kuif van de kieviet laat in Groningen het raadseltje rondgaan: 'Als-ie loopt dan staat-ie, als-ie vliegt dan ligt-ie.'

(uit vogels & hun betekenis)