': Van een dicteekater gesproken...

Toen de dicteemanie nog maar pas om zich heen greep, trok ik'(van internet geplukt - dank Tastymouse)