'Ook in onze contreien waren er vele Sint Joris en de Draak opvoeringen. Op dit moment vindt er nog op één plaats in Nederland het draaksteken plaats, namelijk in Beesel. Daar wordt in een openluchttheater elke zeven jaar een spektakelstuk opgevoerd. Gedurende zes avonden in augustus kunnen bezoekers uit heel Nederland het draaksteken bekijken.'