In en rond een broedstraat werken en wonen kunstenaars. Voor een deel zijn dit mensen die er al woonden. Ook komen nieuwe kunstenaars op uitnodiging van de stichting in de wijk wonen. Als eerste stap wordt geïnventariseerd wat er aan kunst en cultuur aanwezig is in de buurt. Dan wordt een thema gekozen dat hier bij past (bijvoorbeeld 'Mode' of 'Theater').

(geplukt van internet)