van dichterlijkheid en persoonlijke ontboezemingen. Het is TAALKAVIAAR als hutspot geserveerd.

(uit recensie)