Maar nrc.next gaat het toch weer anders doen.

De krant moet 'newsier' worden, vindt hoofdredacteur van MOEDERKRANT NRC Handelsblad. Wat hij daar precies mee bedoelt, blijft nog even geheim. "We hebben alles naar buiten gebracht wat 

(nrc.next als kinderkrant?)