Een aantal bekende breukenbomen behoorden eens tot de smid Willem Nijenhuis in Yde. Deze bomen komen voor in lokale sagen, die in de mondelinge en schriftelijke overlevering circuleerden en circuleren. Het zijn zogenaamde spijkerbomen. Hoewel de oorspronkelijke breukenbomen in de jaren 40 van de 20e eeuw werden gekapt, is de sage tegenwoordig overgegaan op nieuwe bomen.

BREUKENBOOM  In het begin van de 19e eeuw vestigde de uit Duitsland afkomstige Willem Nijenhuis (1783-1857) zich als ijzersmid in het Drentse dorpje Yde. Op een gegeven dag in de jaren 30 van de 19e eeuw reed hij met een boer naar een heideveld om zoden te halen die hij als brandstof gebruikte. Onderweg praatten ze over een kind van de boer, dat leed aan een liesbreuk. De smid herinnerde zich een recept hiervoor uit een oud Duits handboekje. De boer moest enkele spijkers in een boom voor het huis van de smit slaan en als de bast over de spijkers was gegroeid, zou de breuk zijn genezen.

Naar eigen zeggen bezat Nijenhuis een bijzonder gave. Hij zou breuklijders van hun kwaal kunnen genezen. De desbetreffende patiënt diende drie spijkers in één van de bomen voor zijn smederij te slaan, terwijl de smid zijn spreuken murmelde. Zodra de bast van de boom over de spijker hen gegroeid was zou de patiënt zijn genezen