een rol weggelegd voor de PADENBLAZER:

de medewerker van de electronische bibliotheek die de taak heeft verwijzingen en verbanden te leggen tussen verschillende bronnen van informatie