Een derde deel van het rozenkransgebed, bestaande uit vijf Onzevaders en vijftig Weesgegroetjes,

wordt ROZENHOEDJE genoemd.


De naam is ontleend aan de krans of hoed van rozen waarmee Maria als zinnebeeld van de Kerk, de bruid van Christus, gekroond is.