WoordtopelfTirade2002

WOORDTOPELF uit 2002, deze variant verscheen in het literaire blad Tirade en was onderdeel van mijn elf pagina tellende bijdrage 'Het elfletterige waarom van PJ Roggeband'.