Maakt u zich schuldig aan OPBLAASTAAL waarin u iets 'naar beneden bijstelt'?

Gebruik liever 'verlagen'.

(krantcitaat)