Hockeybond en Wielrenunie starten samen wielerpilot


De Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) en de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie (KNWU) starten in maart een pilotproject om hockeyers op de racefiets te krijgen.


(aankondiging onder het woord hockeyfiets)