Maar hoe
wordt u nu

een VakantieVip?

(reclameleus)