Aan een poĆ«zievlaag gaat een nerveuze periode vooraf. 

(WJ Otten in VPRO-gids)