zolang het Chinese onderwijs gestoeld is op reproductie en JAKNIKKERIJ in plaats van

(krantcitaat)