SDC11536

Gevonden pijlvanblad leidde tot deze tekening, waaraan later trouwens de dubbele titel OPPERZUSTER/TWIJFELBOOM werd toegevoegd.