melden absentie 's ochtends telefonisch aan de school.

Alle andere leerlingen leveren de eerste dag na de absentie een briefje van hun ouder(s) in (gebruik de speciale absentiebus in de aula).

Als gebeurd wat hierboven staat, dan zal het niet vaak voorkomen dat toch een kaartje naar huis hoeft te worden gestuurd om een onterechte absentie te melden. Mocht zo'n kaartje toch komen, vragen we ouders om eraan mee te werken dat het kaartje met de reden van afwezigheid en ondertekening de dag erna weer op school wordt ingeleverd.

Het komt nogal eens voor dat leerlingen bijvoorbeeld naar aanleiding


(geplukt van internet)