Ha PJ,

Alles goed met je? Ik ben toevallig weer wat machines tegengekomen. Ditmaal voor de wegbewerking, nogal actueel met die noodzakelijke verbredingen van die snelwegen. Hier een kleine selectie:

trilstamper (nerveus reflex)

kraankipper
(heftige storm)

trilrolwals
(modern ballet)

zoabcleaner
(therapeut tegen asfaltverslaving)

drierolwals
(voorloper van rock' n roll)

sleuvenwals
(volksdans die geulen achterlaat)

http://www.entreeding.com/info/tooncategorie.rxml?levelid=178


groeten
Norman