Operationeel

· Kannenkaart UVA

o De medewerkers van de UVA die regelmatig kannenkoffie moeten tappen, kunnen de beschikking krijgen over een kannenkaart.

Hiermee kan de medewerker in de betaalomgeving van de UvA gratis koffie tapen.

Degene die deze kannenkaart wil hebben, kan deze aanvragen bij Frank of Ilja.

Een kannenkaart wordt alleen verstrekt na ondertekening van een overeenkomst waarbij de aanvrager instemt met de doorbelasting van de koffie op zijn kostenplaats.


(doorgespeeld, uit interne memo)