CONTEXT:
Niemand hier te lande heeft de afgelopen zestig jaar zo nauwlettend en tegelijk zo gedistantieerd, zo scrupuleus en tegelijk met zoveel SPREZZATURA én met een van ijzeren discipline getuigende volharding en continuïteit de maatschappelijke toestand gepeild.

BETEKENIS:
de kunst iets ogenschijnlijk moeiteloos te doen, bestudeerde nonchalance

WOORDFEIT:
Sprezzatura is een Italiaans woord dat vermoedelijk gemunt is door de Renaissance-auteur Baldassar Castiglione (1487-1529) in zijn boek Il libro del Cortegiano ('Het boek van de hoveling'). Een hoveling moest volgens Castiglione sprezzatura aan de dag leggen: doen alsof niets van wat hij doet of zegt echt moeite kost. Er moest dus een zekere achteloosheid van de hoveling uitgaan zonder dat het gekunsteld overkwam.

(met dank aan Woordpost, onderdeel van Onze Taal)