'Ietwat speels maar trefzeker sluiten de vlakken bij elkaar aan, dringen en verdringen ze elkaar onder het gewicht van het licht. We schreven 'vlak' maar heel dikwijls is er vormsuggestie. De kleuren verschuiven immers binnen de vlakken, verglijden van geritmeerde penseelslag tot overmoedige verftoets. Naast de vorm is hier een derde dimensie aanwezig zonder dat er van specifieke perspectiefwerking sprake kan zijn. Een continue wisselwerking, de permanente verhouding tussen beweging, licht en structuur ten overstaan van rust en vlak verlenen diepte en adem. Kleur is vitaal in het'

(geplukt van internet)