Image

Een lekkere uitgave*) over boeken en bibliotheken doet recensente grijpen naar de term boekenporno.

*) = 'Een boekenkast vol geesten' van Jaques Bonnet