Wat is een boom, houtopstand of bos?

Boom Een boom is een houtachtig overblijvend gewas met een dwarsdoorsnede van de stam van minimaal 10 cm op 1,3 m hoogte boven het maaiveld. In het geval van meerstammigheid geldt de doorsnede van de dikste stam.

Houtopstand Eén of meer bomen, hakhout, houtwal, (lint)begroeiing van heesters en struiken, een beplanting van bosplantsoen.

Bos Bos kan men typeren als een stuk grond begroeid met bomen die elkaar onderling beïnvloeden en waarop handelingen en activiteiten plaats vinden, gericht op duurzame instandhouding en ontwikkeling van het bos. 

(dank H. K.)