'Schade door slecht veld verhaalbaar'

De voetballer die op een belabberd veld een ernstige blessure oploopt, kan langs juridische weg schadeloosstelling afdwingen.