Image

Rechthoekige octrooidoos van schildpad, gemonteerd met goud. Op het deksel het wapen van Willem IV en een cartouche met de initialen van de West-Indische Compagnie. Meesterteken: I S. 1749. Rijksmuseum