Op internet dook via een aankondiging deze (nieuwe?) tak van theater op;

Op deze zondag zal CRUX Kerktheater de dienst verzorgen. Het Kerktheater zoekt naar wegen om het evangelie in de liturgie opnieuw spelenderwijs gestalte te geven. Spel en verbeelding als een vorm van verkondiging. Men wil zoeken naar wegen om het Evangelie zeggingskracht te geven in het leven van alledag.

 

Het komende seizoen brengt Kerktheater: Aan tafel! Volgens hun eigen omschrijving: "over verlies, verlangen en vervulling, over brandende harten en geopende ogen, over het paaslicht in de kerstnacht". CRUX verzorgt de hele dienst, met een opzet die aansluit bij de gebruikelijk orde van dienst: samen zingen en bidden, bijbellezing en verkondiging, dit laatste (de 'preek') verbeeld in de vorm van theater.