Nog even over scheldwoorden gesproken; vermakelaar (zoiets als een 'handelaar in grappen') is natuurlijk een mooie.

En in het Cobra Museum te Amstelveen is een tentoonstelling over 60 jaar CoBrA onder de geuzennamen 'Knoeiers Kladders Verlakkers'. De experimentele stroming werd namelijk toendertijd zo afgeschilderd.

En tenslotte nog een tip van Taalpost. Mensen uitschelden is van alle tijden. Bredero, Vondel, Cats, Hooft, Wolff en Deken, Multatuli en tal van andere schrijvers namen geen blad voor de mond. Hun verwensingen vliegen u om de oren op de website Automatisch Ouderwetsch Uitgefoeterd.

Duivelsjong! Scharminkel! Struikrover!