Vandaag werden we lastig gevallen door een man die met veel lawaai een kaarsrechte streep trok door het al eerder gelegde asfalt. Op zijn rug prijkte het woord asfaltzager.

Image