Zondagochtend horen wij op de radio over genadetekst. Website over 'hoe breng je het evangelie persoonlijk en hoe radicaal moet je zijn ' brengt uitkomst.

DE AANVAL IS DE BESTE VERDEDIGING   

Teksten opzoeken waar Gods liefde centraal staat (genadetekst oplezen, ontvangen van God).  

Het gebed van een rechtvaardige vermag veel.
 

Bidden voor het vrijzetten van het veld (vlak vantevoren). Bespreken wat geestelijke strijd is. Gebedsteam op het veld. Kerkleden of andere mensen paraat hebben bij mensen met problemen, die zich over hen kunnen ontfermen.